เยือนอิสาน

ยืนอยู่ที่คมขวานทองของไทย แม่นำโขงกว้างมีสีแดงน้ำขึ้นตลอด ประทับใจ 2-5 สค.55

โฆษณา

แสวงบุญพรรษานี้

การเดินทางไปท่องเที่ยวสายอิสานเป็นครั้งแรก…ยาว…1550กม.ไป-กลับ กับครอบครัวหรรษาลูกพาพ่อไปไหว้พระ….อต.- นครพนม

เรื่องจริง

ธรรมชาติมักสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆในโลกนี้ทาเป็นคู่ๆ มีร้อนย่อมมีหนาว
มีขาวย่อมมีดำ มีสุขย่อมมีทุกข์ มีสนุกย่อมมีโศรกเศร้าอาดูร วันหนึ่งมีเสียงหัวบางวันย่อมมีเสียงร้องไห้ ขณะที่คุณสุขอยู่บนโต๊ะอาหารที่หลากหลายบางคนอาจนอนซุกอยู่ใต้สะพานด้วยความหิวและเดียวดาย……..

ขอบคุณกรรมการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน สพป.อต.1

วันนี้โรงเรียนประชาชนอุทิศ  ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการโครงการพัฒนาเคริอข่ายด่านดำรงฤทธิ์ นำโดยท่านศน.ปานทอง  ปัญญาเดช  ได้รับข้อเสนอแนะและคำชื่นชมความพร้อมของโรงเรียนทำให้คุณครูทุกคนมีกำลังใจ และพร้อมที่จะพัฒนาให้สำเร็จตามโครงการฯ จึงขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมาณ ที่นี้

เฒ่าIT

มีคนหลายเห็นว่าการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นเรื่องเบื่อ  แต่ในความคิดของฉันมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจ  โลกหมุนไปทุกวัน แล้วเราจะถอยตามมันไปทำไม  จริงไหมผู้เฒ่าทั้งหลาย